دلتنگی ها و اندیشه ها sanhavak


+  

فرّه ، این نیروی جادویی و آسمانی

...
ادامه مطلب
نویسنده : MEHDI ; ساعت ۱٠:٤٧ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱٠/٢٩
تگ ها:
comment نظرات () لینک

+ شبانه

 

 

 

 

اشتیاقی درحسرت انجام گریست

و هستی درسپیده ای نومید

در شبی دلتنگ مکرر شد.

 

***

 

زاهدان

در هجوم آفتاب و مرگ

با صلابت جاودان کبودشان   ثبات را تصور می شوند .

در پیشواز افقهای دور

درودگویان صبح اند .

عارفان تنها

فاتحان احساس اند

بی غوغای نظاره ای رسوا .

زاهدان خسته

عابدان مقدر .

 

***

 

چه بسیار آفتاب به روزگار آشفته برآمد

و هراس از ارادۀ خدایان

در نبض زمان تپید .

چه این سکون تقدیر را

نوید از تسلایی نیست .

تلخی تبسم در تداوم انجام

در حقیقت پوشالی رضایت

و دانسته فریبی مکرر

در اصرار زمان .

باید را نهایت نیست

در جاودانگی مجال .

 

***

 

رسالت انسان است

صداقت کلام

در احتضار روز.

 

***

 

دیگر روز ، بی خبر

در مجال سایه و تصویر فراز آمد

آفتاب همیشه .

دمی در سکون اجبار

آنی در تکاپوی اختیارو خواهش

که زیستن را

تنها مرزهای خواب آلود رؤیا

کفایت نیست .

جارحضور

- تکرار کهنه ای از پندار-

تلاشی بر اثبات بودن است

آنگاه که حقیقت خلقت

در ناگزیری اثبات مصرف می شود .

 

***

 

نویسنده : MEHDI ; ساعت ۱٠:٠٦ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۳۸۸/۱٠/٢۸
تگ ها: شعر
comment نظرات () لینک

+ شبانه

 

از نخستین لحظۀ طلوع  زمان سرشاری غربت است

شگفتا !

رنج کدامین وداع       اوج مرا آشفته می سازد

هم از روز نخستین   دروازۀ اشتیاق بر عبور حیات فرو بسته ماند

صداقت زمان

در سر حد صراحت  عریان میکند تمامی غربت را

ناباورانه 

تقلای بیهوده را در فرجامی نانوشته نظاره ایم

***

 

تصویر مجسم هزار رؤیا 

 در حقیقت نظاره

رسوایی گمانی نهان        

در نظرگاه مه آلودۀ تردید

تو آن اعتمادی که مرا به رؤیا دچار می سازد

توده ادراک را تجربه ای از رویشی     

ای شکوه حقیقی

 

***

 

گو پنجره را  بگشا برفریبندگی سپیده

تا خاطرۀ تار شبی دگردر تاروپود اولین انوار گم شود

باخبراز حکایت صبح

طلوع را نظاره باش

تا شکفتن گسترۀ بیکران

در قاب ابهام جا شود.

 

***

 

امواج مکرر

بی حوصلگی را بر ساحل می سرایند

و ماه با تمامی غربتش در وسعت کبود گم می شود

در بسنر ساحل هزار ستاره شکفت

 

***

 

بر بلندای این جهان ایستاده ایم

گمشدگان عبور روز را در یاد

و زمان را

فروغ جاودان شکوه را

در گسترۀ ایمن اکنون ، در نظاره ایم !

سپیده را یافتیم

و دیگربار افتخاری به رنگ ایمان آفریدیم !

 

***

نویسنده : MEHDI ; ساعت ٧:۱٧ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳۸۸/۱٠/٢٧
تگ ها:
comment نظرات () لینک

+ شبانه

 

من مرده بودم         روزی که به دنیا آمدم

 

 

 

 

 

عبور کن

از خویشتنی که به تمامی اکنون ست        و

راز سر به مُهری خاطره را فاش نمی گوید

که خاطره    جستجوگر یقین واپسین است

 

سرگشته

در گسترۀ پاسخ

بی واژه

بر کدامین دریغ فرومانده ای                  که زمان      شکست دریغهاست .

 

ناشده

سخن از هزار چراست     در رؤیای مجالی دگر

پذیرای رنج خویش باش   که تو هر انچه باید بوده ای!

 

 

استواران جاودان

بر عبورگاه خدایان  نغمه ساز می کنند  اینک

خورشیدگان در شماره نامده    خداوندان اشاره اند برگسترۀ نظاره

بود خویش را به تمامی   در دور دست تصرف   هدیتی شوند

تا در یابی

که ستاره از قلمرو شب نیست .

 

 

کلام طنزآلود مکرر سپیده

در انتهای دیروز خسته  و  بر پهنۀ نومیدی امروزی دگر

چنین است دفتر زیستنی که در میانه همچنان تهی ست .

 

 

نگاه سرشاری فریادست    

                                              در بن بست ناگزیری

صداقت نظاره  بی نیازی کلام است

                                                 در تنگ مجالی اشاره

و حقیقت عریان است     بی دامان و رنگ

که عشق بی واژه ترین ترانه هاست .

***

لحظه لحظه نفس می کشد حضور را     نگاه حریص ولنگار

سرریز می شود بهت آیینه    از پری نگاه

و زمان  در سکون نظاره   در تردید عبورست !

تعزیت کلاغان

استوار بر نجابت درختی  در سراشیب پایان

زمان ، هست مضطرب    دم فروبسته در آن مکرر

و حضور رنج بر دوش عبور ست .

 

***

شبی دگر شد و باز منظر از دریچه جز شب نیست

واژه فراتر ازهریاد ، دریغا ترانه از شب نیست .

***

چشم انداز حماسۀ عشقی بر سنگفرش کوچۀ اراده     فناناپذیری امید ست

در پس ذهن دیروزمان    خاطره ای شکست      چهره در نقاب تصمیم فرو نشست .

***

خورشید تازه زا   در شهر آفتاب     پیدایی اراده را تصویر شد .

باکره ای خون زایید     در آغوش ممتد کبود

در بهت چرایی

بغض     ایستایی دیوار شد   عبور سربی را

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

نویسنده : MEHDI ; ساعت ٩:٤۱ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱۳۸۸/۱٠/٢٤
تگ ها: شعر
comment نظرات () لینک