دلتنگی ها و اندیشه ها sanhavak


+ کتب مقدس ادیان

کتب مقدس ادیان

 

متون مقدس جاینی :

نام کلی متون مقدس دین جاینی آگمه ها ( فرایض ) و یا سیدهانتاها ( ذخایر ) است . قسمت اول کتاب قانون یا شریعت جاینی باید 12 آنگا ( قسمت ) داشته باشد که قسمت دوازدهمی آن مفقود شده است . هیچ یک از این کتب را نمی توان به جلوتر از 200 سال پس از مرگ بنیانگذار این دین متعلق دانست .

اصالت متون موجود بین فرقه های جاینی محل اختلاف است :

فرقۀ استهاناک وستی ، 33 متن از این متون را قانونی می داند .

و فرقۀ اسوتام بارا ، 45 متن را قانونی می دانند .

بعضی از پیروان این دین نیز مدعی یک فهرست 84 تایی هستند .

 

کتب مقدس دین بودایی :

کتاب تری پیتاکا به معنی ( سه سبد ) حکمت ، شامل وینایاپیتاکا ( سبد نظم و یا انضباط بودایی ) که مشتمل بر قوانین و قواعد مربوط به کسانی است که تازه به نظام بودایی درامده اند و یا راهبان و بوداییان سطح بالاتر ، و سوتاپیتاکا ( سبد آموزش ) مشتمل بر مباحثات و تعلیمات شخص بودا ،  آبهیدهاماپیتاکا ( نظریه متعالی و یا سبد متافیزیکی ) است که بیان نکات ظریف و پیچیدۀ روانشناسی و مباحث نظری دین بودایی است .

 

متون مقدس دین سیک :

عنوان گرانت اسم عامی است که در اصل از ریشۀ سانسکریت گرفته شده و به معنی کتاب است اما به عنوان یک اصطلاح فنی خاص برای تسمیۀ کتاب بزرگ یا برتر به کار می رود . این کتاب گلچینی از اشعار بسیار است .

این کتاب مجموعۀ متنوعی از تفکرات در مورد خدا و نصایحی برای زندگی است ، کتاب " گرانت اصلی " به نام آدی گرانت در سال 1604 میلادی توسط آموزگار پنجم از روی مطالبی که از نانک و آموزگاران این دوران باقیمانده بود تالیف شده است . بعدها آموزگاران نهم و دهم قطعات کوتاهی به ان اضافه کردند .

اکثر سیک های متدین متن گرنت به معنای گرانت گوروی دهم خوانده می شود به همان اندازه معتبر می دانند .

مؤلفین آدی گرانت 37 نفر می باشند .

پیروان دین سیک برای کتاب گرانت اعتبار مطلق قائلند . آنها چنان ا را تعظیم و تکریم می نمایند که شبیه به نوعی بت پرستی است .

رایجترین نامی هم که روی ان گذاشته اند گرانت صاحب به معنای " کتاب خدا " است .

در حقیقت ، در معبد اصلی سیک ها در" آمریتسار" با وجودی که کعبد از وجود تصاویر و مجسمه ها خالی است و به کلی وقف خدای واحد است ، این اعتقاد وجود دارد که وعی نمایش مرئی خدای نامرئی در کتاب مقدس به چشم میخورد .در حقیقت کتاب گرانت ، خدای واقعی معبد است و با ان بگونه ای برخورد می شود که گویی یک وجود متشخص الهی است . هر روز صبح آن را در پارچۀ زربفت گران قیمتی می پوشانند و با احترام زیاد روی سریر کوتاهی زیر یک سایبان جواهرنشان قرار می دهند .

غروبها نیز آنرا برای استراحت در تختخوابی طلایی در یک اتاق مقدس ، که با انواع چفت و بست ازهرگونه تجاوز دنیوی محفوظ می شود قرار می دهند .

در طرف دیگر معبد نسخۀ دیگری از این کتاب را در تمام اوقات شبانه روز ، در روز و هر ماه و هر سال مرتبا با صدای بلند می خوانند .

اینکار را عده ای از مقامات معبد به ترتیب و بیدرنگ انجام می دهند . در میان این سرودها علاوه بر تعلیمات دیگر این سرود هم هست :

" چرا کسی را بپرستی که متولد می شود و می میرد ، خدای واحد را بپرست که دریا و زمین را فرا گرفته است " .

 

متون مقدس دین کنفوسیوسی : کتب کلاسیک و غیر آن :

نخستین گروه از متون مقدس دین کنفوسیوسی که احتمالا 5 یا 6 متن قدیمی بوده و در حقیقت تنها همین ها را می توان به خود کنفوسیوس نسبت داد ، همگی تالیفاتی هستند که مشهور است کنفوسیوس آنها را ویراستاری و یا مقابله کرده است . در واقع تنها یکی از این متون است که اصالت دارد و ان کتاب چون چیو یا " بهار و خزان " است که در حقیقت صرفاً شرح وقایع ایالت محلی خود او به نام ایالت لو است .

گروه دوم با نام چهارکتاب سوشو ، متونی هستند که پیروان گوناگون بلافصل یا بعدی او دربارۀ شخص او و یا نظریاتش تألیف کرده اند .

1 ) پنج یا شش متن باستانی قانونی :

: قانون تاریخ ( شو کینگ ) : مروری بر تاریخ چین .

: قانون شاعری ( شی کینگ ) : یک جُنگ دینی و دنیوی .

: قانون تغییرات ( آی کینگ ) : نظام غیبگویی ( فالگیری ) .

: کتاب آیینها ( لی کی ) : زبده ای از آداب معاشرت .

: کتاب بهار و پاییز { وقایع سالیانه } ( چون چیو ) : تاریخ محلی ایالت لو .

در فهرست دیگری کتاب ( هسیائو کینگ ) یا تقوای فرزندی که بیان خاصی از فضیلت فرزندی است نیز بر پنج کتاب فوق اضافه شده است .

2 ) کتب اربعه :

: آموزش کبیر ( تاهسیو ) : تعلیماتی در مورد تقوا .

: مرام میانه ( چون یونگ ) : میانه روی کامل .

: جُنگ ادبی ( لون یو ) : مجموعه گفتار کنفوسیوس .

: منسیوس ( منگ تسه ) : آثار مفسر بزرگ دین کنفوسیوسی .

هرگز هیچگونه نظریه ای کلامی در مورد الهام یا اصالت فوق طبیعی این 9 تا 10 کتاب ابراز نشده است .

 

کتب مقدس دین تائویی :

ذخیرۀ ادبی عمدۀ دین تائویی ، سندی است که معمولا ان را به خود لائوتسه بنیانگذار این مکتب نسبت می دهند . عنوان کتاب تائو – ته – کینگ است .

مطالب این کتاب یک سلسله مواعظ و کلیاتی است که بگونۀ نامنظمی تنظیم یافته اند.

یکی دیگر از متون مقدس دین تائویی که بسیار دیرتر نوشته شده است کتاب تای شانگ کانگ پینگ پی ین و یا رساله ای در باب افعال و جزای آنهاست .

این کتاب به خاطر دارا بودن آرمانهای اخلاقی قوی به شدت مورد احترام و اعتبار پیروا دین تائویی است .

 

کتب مقدس دین شینتویی :

با ارزش ترین اسناد در نوشته های بومی ژاپن دو کتاب است که از مذاکرات و اعمال عصرخدایان سخن می گویند .

سرزمین ژاپن پیش از اینکه هیچ انسانی وجود داشته باشد ، خلق شد و پس از آن نیز ، بعد از گذشتن بیش از هزار سال ، وبت به حکومت پادشاهان ژاپن رسیده است .

این دو اثر عبارتند از : کوجی کی به معنی " یادداشتهای موضوعات باستانی " و نیهون جی به معنی " وقایع ژاپن " .

سومین سند مهم دین شینتویی کتاب ینگی – شیکی است . متن واقعی آن شامل 25 نوری تو یا نیایش ، برای مناسبتهای گوناگون تشریفاتی دینی است .

چهارمین کتاب مقدس دین شینتویی مانیو – شیو به معنی ( مجموعه ای از ده هزار برگ ) است .

این کتاب گلچینی از 4496 شعر است که احتمالا در فاصلۀ قرون پنجم تا هشتم میلادی فراهم امده است .

 

کتاب مقدس دین یهودی :

کتاب مقدس دین یهودی شامل 24 سند است که به سه گروه تحت عنوان قانون ، پیامبران و مکتوبات ( تذکره ها ) تقسیم شده اند .

به استثنای نیمی از کتاب دانیال نبی ، بعضی از متون رسمی کتاب عزرا ، و یک آیه در کتاب ارمیای نبی که به آرامی است ، بقیه این متون به زبان عبری است .

یهودیان ارتودوکس پنج کتاب اول این مجموعه را که به نام قانون ( تورات ) خوانده می شود و دربارۀ منشاء عالم ، قوم یهود و دین انها صحبت می کند بسیار مقدس تلقی می کنند .

اما آخرین کتاب قانون ( به نام سفر تثنیه ) و مزامیر پیامبران ، به عنوان متونی که بیانگر بالاترین درجۀ معرفت دینی می باشند ، از ارزش بیشتری برخوردارند .

مسیحیت از این مرحله آخر دین یهودی به عنوان دین سرسپردگی شخصی نسبت به خداوند متعال سر بر آورده است .

 

متون مقدس دین زرتشتی :

نام کلی این متون اوستا است که شاید به معنی معرفت باشد و از این لحاظ موازی واژۀ ودا در دین هندویی باشد .

امروزه آنچه از یک اوستای قدیمی پر حجم و اصیل باقی مانده در پنج گروه عمده مرتب شده است :

یسنا : به معنی پرستش یا قربانی ، مهمترین این بخش هاست . درون یسنا هفده گاته ( مزامیر ) قرار دارد .

ویسپرد : به معنی استمداد از ( همه خدایان ) ، کتاب کوچکی در آداب نماز است که در کنار یسنا برای عبادت و نیایش بکار میرود .

وندیداد ( قانون علیه شیاطین ) نظامنامۀ روحانی مربوط به مقررات آداب دینی است که پاره ای مطالب کیهانی ، تاریخی و مباحث اخروی را نیز شامل میشود .

سه بخش یاد شده منحصراً برای روحانیون زرتشتی است .

یشت ها ( سرودهای نیایش ) گلچینی از اشعار دینی است که برای طلب کمک و استمداد از 21 فرشته و قهرمان دین زرتشتی سروده شده اند .

خرده اوستا ( اوستای کوچک ) : کتاب دستی دعا و مناجات برای استفاده همگانی زرتشتیان است .

 

کتب مقدس مسیحیت :

متون مقدس دیانت مسیحی در کتاب مقدس جمع آوری شده است . این کتاب منبع اولیه اطلاع در مورد بنیانگذار و منشاء کلیسای مسیحی و نیز خلاصه معتبر یا ازاصول مسیحیت است .

دنیای مسیحیت بر سر این نکته که چه چیزی دقیقا کتاب مقدس مسیحیان را تشکیل می دهد توافق ندارد .

طبق نظر پروتستاها این کتاب مقدس شامل 39 کتاب عهد عتیق ، متون شرعی دین یهودی که به زبان عبری می باشد که در طی قرون متمادی نوشته شده به همراه 27 کتاب عهد جدید است که به زبان یونانی در قرن اول کلیسای مسیحی به رشته تحریر درامده است .

قسمت مسیحی متمایز کتاب مقدس همان بخش دوم ان یعنی عهد جدید است که به شرح تعلیمالت و زندگانی عیسی و افکار و تجربیات دینی اولین یاران و حواریون او می پردازد . درباره محتوای این بخش همه مسیحیان متفق القولند . اما کتاب مقدس کلیسای یونانی و لاتین شامل 14 کتاب دیگر نیز هست که به بخش عهد عتیق ضمیمه شده است .پروتستانها این 14 کتاب را به نام کتب غیررسمی نامیده و انها را شرعاً قانونی نمی دانند .

این اختلاف در میان یهودیان ، که بعضی از انها به کتاب شرع فلسطینی و بعضی نیز به کتاب اسکندریه ای معتقدند وجود داشته است .

کلیسای مسیحی تا پیش از زمان مارتین لوتر عموما از یهودیان اسکندریه تبعیت کرده بود ، اما او به هنگام ترجمه تاریخی خود از کتاب مقدس به زبان آلمانی تمام بخش تورات شرعی ، که قانونی نمی شناخت جدا ساخت .

مسیحیان پروتستان از آن پس انها را به نام کتب غیررسمی خواندند . در کتابهای مقدس پروتستانها  این 14 کتاب بصورت بخش اضافی یا الحاقی در بین دو قسمت عهد قدیم و عهد جدید چاپ می شود .

بعضی از کلیساها این کتب را تنها برای " تهذیب اناجیل " مفید می دانند و نه به عنوان مبنایی برای نظریات مسیحی .

 

نویسنده : MEHDI ; ساعت ۱٢:٤٩ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱۳۸٩/٧/۱۸
comment نظرات () لینک