دلتنگی ها و اندیشه ها sanhavak


+ کلیسای لوتری - اسناد اعترافی 1

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:1904556176; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1073254538 -2050974354 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l0:level1 {mso-level-text:%1-; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; color:red;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} -->

اسناد اعترافی

 

مفهوم واقعی (اسناد اعترافی) یا مجموعۀ معینی از اسناد مکتوب ، که متضمن دکترین رسمی کلیساست ، برای نخستین بار در مراکز لوتری پدید آمد. در خلال بحثهای دکترینی که پس از مرگ لوتر به وجود آمد، فرمانروایان آلمانی پیرو لوتر چنین مجموعه هایی را برای کلیساهای ملی خود بوجود آوردند.در کلیۀ این مجموعه ها (اعتراف نامۀ اوگسبورگ) و (دفاعیۀ آن) آمده است . پس از این مباحث دکتر ینی که چند دهه به طول انجامید ، گروه میانه رو به وضع بهتری دست یافت وتمایل نسبت به توافق وسیعتر شد وبرخی از رهبران الهیون یک سیستم هماهنگی را به وجود آوردند که به نظریۀ توافق عمومی لوتری تمایل داشت. این همان چیزی است که (فرمول کنکورد) نامیده شد ودر 1577 تکمیل شد.

فرمول کنکورد به امورزیر، بعنوان اسناد اصلی متضمن خلاصۀ دکترین کلیسا تحت مأخذیت عالی متون مقدس ، برمیگردد: 1- سه اعتقادنامۀ کاتولیک  2 – اعتراف نامۀ آوگسبورگ (نسخۀ اصلی سال 1530 )  3- دفاعیۀ اعتراف نامۀ اوگسبورگ  4- اصول شمالکالدیک   5- سؤال و جوابهای مختصر ومفصل لوتر.

گام بعدی عبارت بود از بالا بردن خود فرمول کنکورد تا درجۀ یک سند اعترافی . الکتور ایالت ساکسونی و الهی دانان آن، این کار  را به پایان رساندند. آنها در 1580 در وضعی بودند که توانستند کتاب کنکورد را ، که مجموعه ای از اسناد اعترافی امضا شده توسط 51 تن حاکم مطلق، 35 تن شهرنشین و 900 تن الهی دان بود، منتشر کنند. این کتاب کلیۀ اسنادمذکور در پارگراف قبل را همراه با فرمول کنکورد دربرداشت. این اثر در  25 ژوئن سال 1580 یعنی پنجمین سالروز چاپ (اعتراف نامۀ آوگسبورگ) انتشار یافت. پس نیم قرن طول کشید تا مجموعۀ نهایی از (کتابهای سمبلیک) لوتری کامل شود.

 

کتاب کنکورد یک معیار دکترینی الزام آور برای کلیساهای ملی آلمانی است .این کتاب در آن زمان از سوی کلیسای سوئد بعنوان مأخذ پذیرفته شد، اما کلیساهای د انمارک و نروژ هرگز آن را به رسمیت نشناختند .در این دو کشورتنها نسخۀ اصلی ( اعتراف نامۀ آوگسبورگ) و سؤال و جواب مختصر لوتر ، به عنوان مأخذهای اصلی ، مورد توجه قرار  گرفتند.

1-                      درمیان این اسناد اعترافی از همه مهمتر (اعتراف نامۀ آوگسبورگ) است که بعنوان یک مأخذ دکترینی قطعی در کلیۀ کلیساهای لوتری جهان به رسمیت شناخته شده واز سال 1530 همواره یک اظهارنامۀ معتبر از تفسیر مسیحیت از دیدگاه لوترنیسم به شمار امده است.

 اعتر اف نامۀ آوگسبورگ اظهاریه ای است که در 1530 توسط حکام لوتری وشهروندان ساکن شهرهای مستقل ، به هیئت قانونگذاری آوگسبورگ تسلیم شد. این اعتراف نامه که توسط ملانکتون در خلال برگزاری انجمن قانونگذاری ، تدوین شد نمایشگر احتیاط و اعتدال تهیه کنندۀ آن است.این اعتراف نامه همچنین نمایشگر وضع آشفته و وحشتناکی است که درانزمان وجود داشت. لوتر از شرکت در انجمن قانونگذار ی ورمس ممنوع شده بود، واز اینرو نمی توانست در اوگسبورگ حاضر شود، اما پیش نویس این سند برای اوفرستاده شده بود ومور د تأیید کامل او قرار گرفته بود.

چنین بود که کلیۀ انجیل های حاضر در انجمن قانونگذاری بتوانند نظر موافق خود را نسبت به اعتراف نامه ابراز کنند. نمایندگان استراسبورگ وسه شهر جنوبی آلمان چون نتوانستند امضای خود را نسبت به اصل 10 دربارۀ عشای ربانی که ملانکتون مایل به تغییر آن نبود، ملحق کنند؛ اصول شخصی خود را تسلیم کردند.

اعتر اف نامۀ آوگسبورگ در یک نسخۀ آلمانی و یک نسخۀ لاتینی ، که هر دو در  25 ژوئن سال 1530 به امپراطورتقدیم شد، موجود است .هنگامی که نسخۀ آلمانی با صدای بلند خوانده می شد اعضای لوتری انجمن قانونگذاری برای اظهار  موافقت خود  با آن سند به پا خاستند .

 

د و نسخۀ اصلی خطی ازدست رفته بود ولی درهمان حال که هنوز انجمن قانونگذاری برقراربود شش نسخۀ چاپی آلمانی و یک نسخۀ لاتین منتشر شد.از آنجا که این نسخه ها مغلوط بود ملانکتون خود یک نسخۀ چاپی آن را در  1531 م. تهیه کرد که بعنوان اصول رسمی به حساب می آید .

قبل ازانتشار این نسخه ، ملانکتون تغییراتی در  سبک آن به وجود آورد .او طرح خود را در چاپهای بعدی اعتراف نامه ادامه داد وبا آن بیشتر  مانند یک کارشخصی رفتار کرد تا یک سند تار یخی ، در حالی که تغییرات چندانی در آن به وجود نیاورد . درچاپ 1540 او تا آنجا پیش رفت که تغییراتی اساسی در آن بوجود آورد .

اصل 10 به منظورنزدیک شدن با نظر یۀ کالوینیسم درمورد عشای ربانی بار دیگر مطرح شد.این نسخه درکناردیگرنسخه ها برای مدتی مورد استفاده بود، اما هنگامی که مردم جنوب آلمان وکلیسای اصلاحی شروع کردند که از این نسخه بعنوان یک مأخذ نقل قول کنند  ، نسخۀ تغییر یافته درمراکز لوتری بدنام شد و استفاده از نسخۀ اصلی ضروری شناخته شد.

(اعتر اف نامۀ آوگسبورگ) به زودی بعنوان یک بیا نیۀ معتبر دکترین لوتری به شمار آمد. خود این سند به دو بخش اساسی تقسیم می شود: بخش اول (اصول ایمان ودکترین) که مشتمل بر 21  اصل است وبخش دوم ( در 7 اصل) دربارۀ لغو معیارهای نادرست کلیسا تنظیم شده است.

موضوع رساله این است که نشان دهد انجیلی ها دردکترینشان پیرو عقاید عمومی مسیحیتند وعلی رغم ادعای  مخالفان کاتولیکشان هیچ فرقۀ ویژه ای را تربیت نمی کنند. در اصل 1 تا 3 به این نکته اشاره شده است که انها به اعتقادنامۀ حواریون و نیقیه اعتقاد دارند ونظریات این اعتقادنامه را دربارۀ خدا ، گناه اصلی وشخص مسیح ، بعنوان هواخواهان ایمان قدیم ، می پذیرند.

در بسیاری از اصول ، تعدادی از فرقه های قدیم وجدید صریحاً مردود شناخته شده اند: از (والنتینیانیسم) و ( آریانیسم) کلیسای قدیم گر فته تا نهضت (آناباتیست) کلیسای معاصر.

 

به دکترین زوینگلی نیز اشاره ای انتقادی شده است، بدون اینکه نامش صریحاً آمده باشد. از الهیات کاتولیک رم تنها یک فرمول  به وضوح مردود شناخته شده است. هم از آمبروس مقدس وهم از اگوستین مقدس به عنوان مراجع حمایت کننده از نظریۀ لوتر یاد شده است.

در قسمت آخر بخش اول امده است که در دکترین مورد نظر هیچگونه اثری از مباینت با متون مقدس ، کلیسای کاتولیک یا حتی کلیسای رومی، انگونه که پدر ان قدیم انرا دریافته بودند ؛ وجود ندارد. ( بنابراین ، ما ازسوی کسانی که مارا به بدعتگذاری متهم می کنند بدون هیچگونه دلیل قاطعی محکوم هستیم)  این جدال ومحکومیت به تهمتهایی که اصل واساسی ندارد برمیگردد. در مقدمۀ بخش دوم این مطلب تکرار شده که کلیساهای لوتری درهیچ اصلی از اصول ایمان از کلیسای کاتولیک منحرف نشده وتنها برخی از معیارهای نادرست رابا مقایسه با اوضاع اخیر الغا کرده اند. وفاداری لوترنیسم نسبت به میراث کلیسای اولیه نمی تواند بیش از آنچه در اعتراف نامۀ آوگسبورگ آمده است مورد تدیید قرار گیرد. این ادعا نسبت به ضرورت پیروی از کاتولیک در مسائل دکترینی با فرق دقیقی که از سوی تهیه کنندۀ این اعتراف نامه میان کاتولیکیسم و کلیسای معاصر رم گذاشته شده مورد تصدیق قرار گرفته است. گرچه در بخش دوم آداب ورسوم ومفاهیم دکترینی کلیسای کاتولیک رم احیاناً به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است در عین حال کاتولیکی بودن لوترنیسم مورد تأکید قرار گرفته وهمراه با اشاره به کلیسای اولیه وپدران در موارد متعددی ازآن دفاع شده است.

به هر حال اعتراف نامۀ آوگسبورگ شامل فرمولهای کلاسیک تفسیر مسیحیتی است که از سوی نهضت اصلاحی تعلیم داده شده است : دکترین انجیلی دربار ۀ تبرئه ، ار تباط آن با اعمال نیک ، دکترین کلیسا وشعارها وموضعگیری جدید درمورد ازدواج و وظایف زندگی دنیوی.

 

ترتیب نظریات این سند را می توان به قرارزیرخلاصه کرد. نقطۀ شروع عبارت است از دکترین خدا ومسیح (اصل 1و3) . اما از انجا که دکترین عمل مسیح متضمن دکترین گناه است یک اصل بین ان دو اصل درمورد گناه اصلی آورده شده است (اصل 2) .

بنابراین 3 اصل اول برای دکترین تبرئه که در اصل 4 ، در مورد رهایی از شرمساری آمده است، یک زمینۀ تئولوژیکی را اماده می کند.ترتیب طبیعی برای رسیدن به اصل بعد در مورد روحانیت، با توجه به این حقیقت که روحانیت به منظور قادر ساختن بشر برای شرکت در امر استخلاص ورهایی بخشی از شرمساری تدسیس شده، تهیه شده است.

تأکید روی این دکترین که خدا تنها ما را بوسیلۀ ایمان- نه  اعمال- می بخشد، مستلزم قاطعیت بیشتری است در مورد دکتر ین اعمال نیک ، که در اصل 6 (در بارۀ روش جدید اطاعت) امده است.

سلسلۀ جدیدی از اصول با اصل 7 (در بارۀ قاطعیت کلیسا) آغاز می شود که به دنبال آن اصل 8 (تأثیر شعایر حتی در صورتی که از سوی افراد گناهکار انجام گیرد) به عنوان متمم آمده است. سپس نوبت به دکترین مر بوط به شعایر میرسد. (اصل 9 دربار ۀ تعمید، اصل 10 در بار ۀ عشای ربانی ، اصل 11 و12 دربارۀ اعتراف ، با تفسیر بیشتری در مورد کلیۀ شعایر وانجام دادن شایستۀ آنها در اصل 13) .

این مطلب که وعظ عمومی وانجام شعایر به کسانی اختصاص دارد که دارای منصبهای روحانی باشند ، در اصل14 آمده است. اصل 15 دربارۀ نظام کلیسایی واصل 16 دربارۀ نظام دنیوی جامعۀ انسانی سخن می گوید. با اصل 17 که دربارۀ بازگشت مجدد مسیح برای داوری است، مسائل دکترینی پایان می پذیرد.

سومین قسمت فرعی با اصل 18 آغاز می شود. اصل 18 دربار ۀ آزادی و محدودیت اراده واصل 19 دربار ۀ ریشۀ گناه ممکن است بعنوان متمم اصل 2 به شضمار آیند. اصل 20 دربارۀ اعمال نیک به اصل 6 بر می گردد واصل نهایی در بارۀ ستایش وتمجید مقدسان اضافه شده است.

 

در دومسن بخش اصلی ترتیب منطقی مطالب را مشکل می توان به دست آورد. در اینجا به هفت مورد از معیارهای نادرست بطور نامنظم اشاره شده است : تشکیل جماعت همسان (اصل22) ، عزوبت روحانیان(اصل23) ، عشای ربانی (اصل 24) ، اعتراف (اصل 25) ، مقررات مربوط به روزه (اصل 26) ، پیمانهای رهبانی (اصل 27) و سوء استفاده از قدرت کلیسا در مورد قدرت غیر روحانی (اصل 28)..

آداب و رسوم ودکترین کلیسای کاتولیک رم، در کلیۀ این مسائل، در پرتو تفسیر انجیلی مسیحیت رد شده است. این مطلب را در دلایلی که به منظور رد دکترین قربانی عشای ربانی وبرگزاری آن بطور خصوصی اقمه شده است، می توان بروشنی دریافت. روش کاتولیک رم با متون مقدس، تضاد دارد وجلال اشتیاق مسیح را نقض می کند(اصل 24).

پیمانهای ر هبانی با دکترین استخلاص یا رهایی از شرمساری متضاد دانسته شده اند، در حالی که آنها بعنوان وسایلی برای رسیدن به آمرزش گناهان وشرمساری از گناه در برابر خدا به شمار آمده اند(اصل 27).

علاوه بر مطالب دکترینی و رسوم کلیسایی ، اعتراف نامۀ اوگسبورگ همچنین دربارۀ مسائل اخلاقی معینی گفتگو می کند. این اعتراف نامه متضمن ارزیابی مثبت ازدواج بعنوان فرمان خدا (اصل 23 و27) ، زندگی ونظام نامۀ جامعۀ دنیوی (اصل 16و28) است. در اصل 28 از تماثیز ویژۀ لوتری بین جوانب روحی ودنیوی سخن به میان آمده است

نویسنده : MEHDI ; ساعت ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۳۸٩/٢/۱
comment نظرات () لینک