مقایسل اجمالی ادیان زنده دنیا

 

مقایسه اجمالی ادیان زندۀ جهان

 

اعتقاد به یک ذات واحد متعال :

این ایده در دین بودایی و دین جاینی اولیه از اصل مورد انکار قرار گرفته بود .اما در مراحل تکامل بعدی این دو نظام ، بنیانگذار آنها مورد پرستش قرار گرفتند .

دیانت یهودی : تا زمان تبعید به یک خدای متعال قابل پرستش به نام یهوه معتقد بود و در کنار آن نیز قائل بود که باقی افراد به همان اندازه حق دارند خدایان خاص خود را بپرستند ، اما از دوران اسارت و تبعید یهودیان به بعد ایشان همواره یکتاپرست باقی مانده اند .

 

دین کنفوسیوسی : نیز اعتقاد به یک ذات متعال را تعلیم می دهد که گاهی از جنبۀ شخصی به ام حاکم و فرمانروای متعال عالم و گاهی نیز از جنبه غیرشخصی به نام عرش یا آسمان خوانده می شود .

اما دین کنفوسیوس پرستش این ذات را تنها به یک نفر در چین محدود کرد ، شخص امپراتور و ان هم تنها یک شب در سال ، در شب 22 دسامبر که شب تحویل زمستان است .

اما در دین کنفوسیوسی مردمی ، افراد به پرستش ارواح زیادی ، اعم از طبیعت و یا ارواح نیاکان متوفا تشویق می شوند .

 

دین زرتشتی :  یک قدرت کیهانی به نام اهورامزدا را که به اعلادرجه قابل پرستش است مطرح می سازد . اما این وجود به اعلی درجه قدرتمند نیست ، زیرا همواره یک قدرت کیهانی متضاد با او به نام انگره مینو یا اهریمن وجود دارد که همان روح بزرگ شر است .

علاوه بر این ، دیانت زرتشتی به ارواح خیز بسیاری دیگری که در مرتبۀ نازلتری از اهورامزدا قرار دارند ولی با این وجود شایسته پرستش هستند ، قائل است .

 

ادیان هندویی و تائویی : نیز به یک ذات جهانی متعال و غیرمتشخص به نام برهما و تائو معتقدند که بیشتر موضوع تأمل است تا عبادت و پرستش . اما در هر دو دین ، مراحل مردمی انها به طور آشکاری جنبۀ چندگانه پرستی و شرک دارند ، ویژگی آنها پرستش عملی آلهه متععد است .

 

توحید اصلی : به معنی اعتقاد و پرستش یک خدای جهانی قدرتمند و متعال توسط همۀ پیروان یک دین ، تنها در 4 دین از مجموع ادیان زندۀ دنیا وجود دارد :

دین یهودی در دوران پس از تبعید  - مسیحیت – اسلام  - سیک .

 

ادعای حلول الهی :

این فکر که خداوند می تواند تجسم و یا حلول پیدا کند ، با صورت و کاربردهای گوناگون در تعدادی از ادیان وجود دارد .

در هندوئیسم فلسفی از زمان اوپانیشادها تا امروز هر شی ای می تواند به عوان ظهور و یا تجسم و یا صورت خارجی و تشخص یافته برهمای ابدی ، غیرمتشخص و غیراخلاقی قلمداد شود ، گرچه معمولا کاهنان برهمن ، در طبقات بالای نظام اجتماعی کاست به عنوان دارندگان ای مقام مورد تکریم قرار می گیرند .

در هندوئیسم مردمی آلهه متعددی وجود دارند که مشهورترین آنها کریشنا و راما هستند که پیروانشان معتقدند آن به صورت بشر درامده اند و این اعتقاد وجود دارد که الهه ویشنو تاکنون چندین بار تجسّد یافته و فهرست تجسدهای او از 9 تا 22 متغیر است ، اما همواره تعدادی از حیوانات را شامل می شود .

این اعتقاد نیز وجود دارد که هنوز تجسد دیگری از او در پیش است ، هیچکدام از این آواتارهای هندویی بگونه ای نمایش داده نمی شوند که از نظر اخلاقی کامل جلوه کنند ، انها به عنوان مظاهر یک خدای متشخص متعال وجهانی نیز تلقی نمی شوند .

در دین بودایی علیرغم مبنای روشن غیرالهی آن ، به تدریج شخص بودا به عنوان نوعی تجسد و یا حلول خداوند محسوب شد ، اما با این وصف او تنها یکی از چندین بودای تجسد یافته است که در آینده نیز یکی دیگر از آنها ظهور خواهد کرد .

در مسیحیت تعلیم محوری خاصی در مورد عیسی وجود دارد که او تجسد منحصر به فرد و کلمۀ خداست ، کلمه ای که بطور برجسته ای در یک فرد تاریخی ظهور کرده است ، از اینرو خصایص اخلاقی او تا جایی که این خصوصیات در محدوده یک زندگی بشری قابل جمع باشد به طور کامل مبین خصلت و هدف خدای مقدس نادیدنی است .

 

ادعای منشأ فوق طبیعی بنیانگذار :

چهار دین از ادیان غیرمسیحی این ادعا را دارند .

بودا بصورت موجودی آسمانی و ازلی تصویر شده است که در رابطه با رؤیای الهام گونۀ یک ملکه بصورت اولین فرزند او که در سن 45 سالگی آن زن متولد شد ظاهر می شود .

چهرۀ لائوتسه در اسنادی که متجاوز از هزار سال پس از زمان او وشته شده بصورت یک پسربچۀ عاقل و حکیم یا رشد کامل و یا یک فیلسوف حکیم و پیر با موهای سفید که 72 سال در

/ 0 نظر / 65 بازدید