ایریس

ایریس (  IRIS  .  Iris  )

ایریس در اساطیر یونان ، پیک خدایان ، و به خصوص پیام آور زئوس و هرا بود .  او زنی هم مقام با هرمس بود . همچون هرمس ، بالدار ، سبک پا و تیزتک بود ؛ نیم چکمه ای بالدار برپا ، و کادوسه ای به دست داشت ، روپوشی به رنگ رنگین کمان به بر داشت و در هوا ره می سپرد .ایریس نماد رنگین کمان ، و به ترتیبی کلی ، رابط میان زمین و آسمان ، و میان خدایان و آدمیان بود . ایریس در تئوگونی هسیودوس ، به عنوان دختر تاوماس ( شگفتی ) و الکترا ( کهربا ) معرفی شده ، معرفی شده ، و این موضوع بعضی از مفسران را برآن داشته که ایریس را نماد و حامل سیالۀ روحی ، از خاستگاهی الهی بدانند .

ایریس ( زنبق ) گلی بهار است . در ژاپن آن را تصفیه کننده ، و محافظت کننده می دانند . برگهای ایریس ( شوبو ) در حمام گذاشته می شود ( برای حفظ جسم در مقابل اثرات زیانبار بیرون و برای جلوگیری از آتش سوزی) . به همین منظور گاهی گیاه ایریس ( زنبق ) را بر پوشال خانه ها می کارند . ژاپنیها در 15 اردیبهشت ( 5 مه ) حمام زنبق ( ایریس ) می گیرند ، تا از تمام الطاف ان در طول سال بهره مند شوند .

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید