دین هندویی

 

دین هندویی

" دین تجسد و حلول الهی و یک ساختار اجتماعی طبقاتی و موروثی "

 

دین هندویی قدیمی ترین دین متشکل زنده جهان است . این دین عمدتاً در سرزمین هند محصور بوده است . در میان ادیان جهان ، دین هندویی از نظر اعتقاد به نظام طبقاتی – اجتماعی کاست ، دینی منحصر بفرد است .

در جامعه هند از نظر تاریخی چهار کاست ( طبقه ) وجود دارد که افراد متعلق به هر یک از آنها باید شعل موروثی پدران خود را داشته و از ازدواج با افراد طبقه دیگر یا حتی خوردن غذا سر میز انها خودداری کند .

این طبقات به ترتیب اهمیت عبارتند از :

برهمن ها که طبقه روحانیون و علمای دینی اند ،

کشاتریاها که طبقه حکام و جنگجویان اند ،

وایشیه ها که طبقه کشاورزان و صنعتگرانند ،

شودراها که طبقه پایین جامعۀ هند هستند .

 

اعتقاد الهی اصلی دین هندویی به یک وجود الهی به نام برهما است که حضور مطلق دارد .

با این وجود ، این وحدت در چهار کتاب وداها ، و در برهمانها دیده نمی شود ، هرچند که اشارات واضحی مبتنی بر تمایل در این زمینه به خصوص در کتاب دهم ریگ ودا و در اتادوا ودا وجود دارد .

( در حقیقت هندوهای ارتودوکس به هرگونه اعتقاد دینی اعم از پرستش خدا ، چند خدایی یا شرک و یا وحدت وجود باور داشته اند . انها هر چیزی را که ترجیح داده اند پرستیده اند ، یا واقعاً هیچ چیز را نپرستیده اند ) .

دین هندویی عبارت است از رشد تدریجی و پیچیدۀ گروهی از افراد بسیار مذهبی با طبایع کاملا گوناگون این دین با اعتقاد نظری به یک روح جهانی درونی و جهانشمول و به کلی پاک ، و نیز از طریق کنترل عملی جامعه به وسیله نظام طبقاتی کاست ، گسترش و تنوع پیدا کرده و در عین حال وحدت خود را حفظ کرده است .

" دین هندویی حداقل شش وع مذهب مختلف را در درون خویش پرورش داده که در مجموعه ای از متون مقدس متوالی تجسم یافته اند . این متون روی هم رفته کتب مقدس دین هندویی را تشکیل می دهند " .

 

دین هندویی عبارت است از رشد تدریجی و پیچیدۀ گروهی از افراد بسیار مذهبی با طبایع کاملا گوناگون . این دین با اعتقاد نظری به یک روح جهانی درونی و جهانشمول و به کلی پاک ، و نیز از طریق کنترل عملی جامعه به وسیله نظام طبقاتی کاست ، گسترش و تنوع پیدا کرده و در عین حال وحدت خود را حفظ کرده است .

" دین هندویی حداقل شش نوع مذهب مختلف را در درون خ0ویش پرورش داده که در مجموعه ای از متون کقدس متوالی تجسم یافته اند . این متون روی همرفته کتب مقدس دین هندویی را تشکیل می دهند ".

 

پرستش طبیعت در قدیم : چهار کتاب ودا  ( 1000 سال قبل از میلاد ) :

نام کتب مقدس دین هندویی روی همرفته کتابهای ودا به معنی " کتب دانش " است .

مکاتب مختلف دین هندویی وداهای خاص خود را دارند . چهار ودای قدیمی تر عبارتند از : ودای مزامیر یا ریگ ودا  ، ودای فرمولهای مقدس یا یاجور ودا ، ودای آوازها یا ساما ودا ، ودای افسونها یا آتاروا ودا .

اولین این چهار کتاب از همه مهمتر است . در حقیقت ریگ ودا قدیمی ترین کتاب دینی در بین ادیان زنده جهان است . متون مقدس بعدی و نظریۀ ارتودوکس عامیانه در دین هندویی می گوید که ریگ ودا قبل از آغاز جهان خلق شده است . معتقدین به دین هندویی تصور می کنند که کتاب ریگ ودا هم از نظر لفظی و هم از جهت مصون بود از اشتباه معتبر است .

 

نگرش دینی که در اینگونه متون قدیمیتر دین هندویی یافت می شود بیشتر مبتنی بر طبیعت پرستی است .

کتاب ریگ ودا شامل حمد و نیایشهای فراوان نسبت به حدود 76 موضوع است که بیشتر انها اعیان و یا قدرتهای طبیعی تشخص یافته ای از قبیل خورشید ، ماه ، آسمان ، باد ، باران ، طلوع ، زمین ، هوا و ... را شامل می شوند .

مهمترین خدای وداها ایندرا خدای هوا و باران است .

نیازهایی هم که در نیایشهای معتقدین به این خدایان قدیمی هندویی ابراز می شوند بیشتر دربارۀ طول عمر ، فرزندان پسر ، ازدیاد گله ، محصول کشاورزی خوب ، رهایی از قیدمرض ، استیلا بر دشمنان و رفاه کلی دنیوی است .

با این حال آن متون مقدس اولیۀ هند حاوی پاره ای ایده های اخلاقی متعالی نیز هستند .

یکی از دو خدای آسمان به نام دیائوس پیتار به معنی " خدای پدر " یا " پدر – آسمان " است : " آسمان پدر من است ، جد من

/ 1 نظر / 258 بازدید
قلم

سلام وبلاگ زیبایی داری و زیبا هم مینویسی. خوشحال میشم به وبلاگ منم سربزنی و نظرتو بگی. و اگر دوست داشتی با هم تبادل لینک کنیم. بازم میام به وبلاگ خوبت. فعلن بای.