ابرکدبرا ( ABRACADABRA / Abracadabra

{ اجی مجی لاترجی }  ترکیب این حروف در تمام قرون وسطا مورد استفاده بود . طلسم ابرکدبرا به شکل مثلث نوشته می شد و برای رفع بیماری و دفع تب بوده است :

ABRACADABRA

ABRACADABR

ABRACADAB

ABRACADA

ABRACAD

ABRACA

ABRAC

ABRA

ABR

AB

A

 

این کلمه از عبارت عبری   abreg  ad  Habra  می آید ، به معنی : صاعقه ات را تا زمان مرگ بفرست . در زبان عبری این ترکیب از 9 حرف تشکیل شده است . محل قرارگیری الف در ضلع چپ مثلث و 9 بار تکرار آن قدرتی جادویی به ان می بخشد ( MARA . 48  ) .

محل قرار گرفتن حروف در مثلث واژگون به ترتیبی است که طلسم نیرویی را که از بالا به پایین جهت گرفته غصب می کند . بنابراین ، می باید از سه بعد شکل ان را در نظر گرفت ، در واقع این طلسم شبیه به قیفی است که حروف جادویی در ان به طور اریب از بالا به پایین فرو می افتند و خطوط نیرومندی از یک گردباد قوی را شکل می دهند ، نکبت با نیروهای کریهی که به چنگ می آورد ، نیروهای کریهی که یک روز برای همیشه از جهان ناپدید می شوند ، در گودالی فرو می روند که از درون آن هیچ چیز نمی تواند صعود کند .

ترکیب حروف ابرکدبرا  در این حالت به رفع تمام دلنگرانی هایی که از یک نظر قربانی ، طلسم یا ( ستارۀ پنج پر ) توقع می شود ، لبیک میگوید.

تمامی ترکیبهای ممکن این حروف ، که Abaracadabra  تنها یک نمونه از آن است ، بر نمادگرایی بس قدیمی مبتنی است . آیا با این طلسم به یکی از نامهای میترا ، خدای خورشید ، ایثارگر و نجاتبخش ، نزدیک نمی شویم ؟

این ترکیب نیز همچون تعویذ و طلسم و ( ستارل پنج پر ) می خواهد به انسان امنیت خاطر بدهد و در واقع انسان را با قوانین رازامیزی هماهنگ و مطابق می سازد که جاهن تحت فرمان انها است ، و در ارتباط با قدرت متعالی است .

 

/ 0 نظر / 33 بازدید