ایکاروس ( ICARE / Icarus )

<

ایکاروس (  ICARE  /  Icarus  )

ایکاروس پسر دایدالوس و یک برده بود ، او از اختراعات پدرش ، بدون در نظر گرفتن هشدارهای پدرانۀ او استفاده کرد و به همین دلیل از بین رفت . تورا هشدار می دهم ، ، ایکاروس ، از ارتفاعی متوسط نباید بالاتر روی ، بین دو ارتفاع پرواز کن . او با پدرش در هزار دالان ( لابیرنت ) زندانی شد ، وقتی پدر به کمک آریادنه و تسئوس آمده بود تا مینوتاؤروس را بکشند ، ایکاروس موفق شد با کمک پاسیفائه و به کمک بالهایی که دایدالوس برایش ساخته بود و آنها را با موم به پشتش چسبانده بود ، از زندان بگریزد .او روی دریا پرواز کرد و به رغم تمام نصایح ، بالاتر و بالاتر رفت ، و به خورشید نزدیکتر شد ؛ موم آب شد و ایکاروس در دریا فرو افتاد .ایکاروس تصویر جاه طلبی بی اندازۀ روح ، و نماد هوشی دیوانه وار است.... تخیلی منحرف و تجسم اسطوره ای ناهنجاری روانی است ، او هیجانی احساساتی و در عین حال خودنمایانه به جانب روح را نشان می دهد و نشانگر فردی عصبی ، و فرجام این فرد است . میل دیوانه وار و خلاف عقل ایکاروس ، برایبیماری عصبی ، در شدیدترین وجه آن ، برای نوعی از بیماری روحی ضرب المثل است ، و آن را جنون جاهطلبی و خودبزرگ پنداری می خوانند . ایکاروس نماد افراط و بی پروایی است ؛ یعنی انحرافی مضاعف در قضاوت و جرئت .

مؤلفان مسیحی قرون اول میلادی ، در بداقبالی ایکاروس تصویر روحی را می بینند که مدعی است می تواند با بالهای یک عشق دروغین به آسمانها بالا رود ، حال اینکه فقط بالهای عشق الهی می توانند او را به اوج آسمان برسانند .

 

/ 0 نظر / 23 بازدید