کلیسای لوتری - عبادت

عبادت

 

در شکلهای تکامل یافتۀ عبادت لوتری ، دعاهای روزانه نقش قابل توجهی ندارند. برخی از این دعاها در زمان اصلاحات باقی ماندند ول بزودی وعظهای روزانه تغییر شکل دادند. عبادت روز یکشنبه لوتری بر اساس عشای ربانی کاتولیک رم استوار است واز عناصرغیرانجیلی خالی است وبرای عبادت کنندگان معمولی پذیرفته شده است. تغییرات اساسی به قرار زیر است :

1-                      کلام مقدس با دعاهای قربانی حذف شدند. این نخستین اصلاح لوتر دربارۀ عشای ربانی بود. درعبادت عشای ربانی لوتری روی حضور حقیقی مسیح تدکید شده ولی مفهوم قربانی وجود ندارد.

2-                      عبادت الهی به زبانهای بومی تجویز شد.

 

3-                      وعظ بخش کاملی ازعبادت به شمار آمد. کلمه ؛ به معنای کلمه ای که وعظ شده ، قسمت برجسته ای از لوترنیسم را تشکیل می دهد.

4-                      سرود خوانی بصورت دست جمعی قسمت مهمی از عبادت به حساب امده است. در حالیکه سرودهای پذیرفته شده ممکن است در عشای ربانی کاتولیک و انگلیکان خوانده شوند،لوتری ها خواندن سرودها را ضروری می دانند.این روشی بود که خود لوتر درعشای ربانی آلمانی در 1526 ان را انجام داد.به جای (اعتقادنامه) و (سرود برۀ خدا) سرودهای آلمانی خوانده می شوند تا حضار بتوانند در خواندن انها شضرکت جویند. او همچنین به جای سرود افتتاحی لاتینی، سرودی به زبان بومی آورد وسرودی پس از (رساله) به جای (تهلیل) اضافه کرد.

5-                      این ویژگی سنت لوتری است که ضرورتی ندارد کلیۀ کلیسهای تأسیسی انها دارای شکل عشای ربانی ونظم عبادت یکسان باشند.

عشای ربانی در کلیساهای گوناگون آلمان وکلیساهای اسکاندیناوی دوره های مختلف از گسترش را پشت سرگذاشته است . در آلمان میراث عشای ربانی لوترنیسم دستخوش کاهش فراوان قرار گرفت.

از انجا که عبادت لوتری دور از نفوذ دیگر ان کاملترین استقلال را در گسترش خود به دست اورد، خصوصیات زیررا می توان برای آن ذکر کرد. این عبادت هم عبادت کلمه وهم شعیر است. در کلیساهای اسکاندیناوی وفاداری نسبت به کلمه دارای شکل تعدادی از متنهای منتخب برای وعظ وخواندن درعشای ربانی است. عبادات هم ساده وهم دارای شأن ومقام است وتعدادی از ویژگیها را از قبیل محراب، شمعهای محراب،لباسهای مخصوص روحانیان وحرکاتی درعشای ربانی که از سوی کلیسهای جناح چپ الغا شده اند، حفظ کرده است.بنابراین می توان گفت روش عبادی لوتری نمایشگر روش میانه ای در دنیای مسیحیت است.

 

/ 0 نظر / 18 بازدید