مسیحیت

مسیحیت

" مذهب محبت خداوند و محبت بشر "

 

دین مسیحی در دو کتاب از اناجیل چهارگانه ( انجیل متی و لوقا ) برای که مادرعیسی باکره بوده تاکید دارند و بنابراین تولد او تولدی فوق طبیعی بوده است .

به هرحال در زمان حیات عیسی ، او را با نام پسریوسف ومریم می شناختند . عیسی در یهودیه بیت اللحم تولد یافت و در جلیل از بلده اصریه پرورش یافت . عیسی یک کودک نمونۀ یهودی بود .

هنگامی که عیسی به حدود 30 سالگی رسید ، یحیی معمّد که به روایت انجیل لوقا پسرعموی او بود در کرانه های رود اردن هضت احیای اخلاقی و دینی ای را پیگیری میکرد که در آ روح افسردۀ تمام هموطنان خویش را به مبارزه فرا می خواند .

این مبلغ و موعظه گر جدید که احتمالا با عضوی از جامعه قمران و یا تحت تاثیر آنها بود اظهار میکرد :

" توبه کنید ، زیرا ملکوت آسمان نزدیک است " .

عیسی این دعوت را اجابت کرد و به این نهضت اصلاحی یوست . او در لحظه تعمید به روشنی دریافته بود که خداود ، پدرآسمانی پرعطوفتش ، او را می خواند . او این دعوت الهی را لبیک گفته و در عزلت تصمیم گرفت که این فرزندی خدا را بدو در ظر گرفتن منفعت و یا تبلیغ برای خود و همچنی بدون انکه سطح آرمانهای الهی خویش را تقلیل دهد ، بطور کامل تحقق بخشد .

زمانی که یحیی دستگیر و زندانی شد ، عیسی این را نشانۀ آغاز فعالیتهای خود به عنوان یک رهبر تلقی کرد .

 

پایان خارق العاده حیات وی :

هنگامی که سربازان برای دستگیری عیسی آمدد همه حواریونش او را ترک گفته و فرار کردند . پاره ای از آنها تمام همید خود را از دست داده و به منازل خویش رفتند . با وجود آنکه قبر او را پوشاندند دو روز بعد ان را خالی یافتند .و

" او در قبر نیست ، او برخاسته است " – " خدا درهای موت را گسسته او را برخیزانید زیرا محال بود که موت او را در بند نگاه دارد " .

 

حتی برخی حواریون او مشکل بود باور کنند عیسی صعود کرده است ، اما بعدها که او را دیده و تماس برقرار کردند متقاعد شدند که دوباره زنده شده است .

کلمات آخری که عیسی گفت دعای خیر بود ، و اطمینان داد به اینکه او به صورت روحانی همواره حضور خواهد داشت و حکم به این که حواریو و پیروانش یاد و خاطره و کتاب انجیل او را در سراسر جهان زنده گه دارند .

سپس به نظر حواریون رسید که عیسی به آسمان صعود می کند ، بدی ترتیب به پرستش او روی آوردند .

 

شخصیت عیسی :

مهمترین ویژگی دین مسیحیت ، شخصیت بنیانگذار آن است .

1 ) نشانه های مبتنی بر جنبه بشری عیسی : به عنوان یک طفل ، او به مکالمه با دیگران مشتاق و به ویژه به مذهب علاقمند بود . از سفر کردن خسته می شد . می نوشید و غذا میخورد و به خواب میرفت . بیش از یک بار گریه کرده است . از نظر دانش و قدرت شخصی محدود بود . توجه به شخص خودش را تحسین میکرد . نسبت به سرزمین خود مغرور بود و برای ان تاسف میخورد .

در شش جای عهد جدید عباراتی به چشم میخورد که از دچار اغواء شدن او حکایت میکنند ، یکبار به هنگام درد و رنج دعا میکرد و قطرات درشت عرق از چهره اش بر زمین می ریخت و..

 

اصطلاحی که عیسی غالبا به عنوان نام خود به کار می برد فرزند بشر بود . شاید می خواست بدینوسیله رابطۀ خویش با ابنای بشر و این که او را یکی از همین افراد و یا یک انسان مطلوب احساس میکرد مورد تاکید قرار دهد اما این تجربیات با مظاهرفوق العاده دیگری از آگاهی و هدفداری همراه بود . این مظاهر نشانگر چنان ارتباطی با خدا هستند که کلیسای مسیحی مرتبا او را موجودی الهی خوانده است .

2 ) نشانه هایی از رابطه ای نزدیک با خداوند در خدمت انسانها نیز از زندگی عیسی به کرات دیده می شود . در 37 آیه از عهد جدید او خود می گوید که از جانب خداوند فرستاده شده است ، در 30 مورد می بینیم که او کسی است که آگاهانه به اجرای کامل دستورها و احکام عهدقدیم می پردازد ، با این حال بعضی از مواقع باز هم اگاهانه جنبه هایی از آن دین پیشی را ملغی می سازد . او یک همکار ساعی خدا بود و پیشبینی میکرد که " این انجیل در سرتاسر جهان تبلیغ خواهد شد " .

عیسی با قرار دادن زندگی خویش در خدمت دیگران ، خود را الگوی پیروان خویش قرار داد .

 

عیسی خود را به عنوان ناجی انسانها ، به صورت یک سلسله روابط صمیمانه و نزدیک با افراد بشر و خداوند عرضه میکرد . بطور مثال به عنوان درنجات  ، شبان خوبی که مراقب گوسفدان خویش می باشد و جان خود را در خدمت حیات آنان قرار می دهد ، درخت تاک حقیقی که پیروانش شاخه های پربار آن هستند ، به عنوان قیامت و حیات ، به عنوان راه حقیقت و زندگی ، به عنوان نان زندگی ، نان حیات بخش الهی ، نماینده مکفی خداوند ، و در آخر به عنوان کسی که خداوند پدر اوست .

( او اعلام میکرد سخنانی را که بر زبان می آورد از آسمانها و زمین جاودانه ترند و این که او خود

/ 0 نظر / 43 بازدید