کتب مقدس ادیان

کتب مقدس ادیان

 

متون مقدس جاینی :

نام کلی متون مقدس دین جاینی آگمه ها ( فرایض ) و یا سیدهانتاها ( ذخایر ) است . قسمت اول کتاب قانون یا شریعت جاینی باید 12 آنگا ( قسمت ) داشته باشد که قسمت دوازدهمی آن مفقود شده است . هیچ یک از این کتب را نمی توان به جلوتر از 200 سال پس از مرگ بنیانگذار این دین متعلق دانست .

اصالت متون موجود بین فرقه های جاینی محل اختلاف است :

فرقۀ استهاناک وستی ، 33 متن از این متون را قانونی می داند .

و فرقۀ اسوتام بارا ، 45 متن را قانونی می دانند .

بعضی از پیروان این دین نیز مدعی یک فهرست 84 تایی هستند .

 

کتب مقدس دین بودایی :

کتاب تری پیتاکا به معنی ( سه سبد ) حکمت ، شامل وینایاپیتاکا ( سبد نظم و یا انضباط بودایی ) که مشتمل بر قوانین و قواعد مربوط به کسانی است که تازه به نظام بودایی درامده اند و یا راهبان و بوداییان سطح بالاتر ، و سوتاپیتاکا ( سبد آموزش ) مشتمل بر مباحثات و تعلیمات شخص بودا ،  آبهیدهاماپیتاکا ( نظریه متعالی و یا سبد متافیزیکی ) است که بیان نکات ظریف و پیچیدۀ روانشناسی و مباحث نظری دین بودایی است .

 

متون مقدس دین سیک :

عنوان گرانت اسم عامی است که در اصل از ریشۀ سانسکریت گرفته شده و به معنی کتاب است اما به عنوان یک اصطلاح فنی خاص برای تسمیۀ کتاب بزرگ یا برتر به کار می رود . این کتاب گلچینی از اشعار بسیار است .

این کتاب مجموعۀ متنوعی از تفکرات در مورد خدا و نصایحی برای زندگی است ، کتاب " گرانت اصلی " به نام آدی گرانت در سال 1604 میلادی توسط آموزگار پنجم از روی مطالبی که از نانک و آموزگاران این دوران باقیمانده بود تالیف شده است . بعدها آموزگاران نهم و دهم قطعات کوتاهی به ان اضافه کردند .

اکثر سیک های متدین متن گرنت به معنای گرانت گوروی دهم خوانده می شود به همان اندازه معتبر می دانند .

مؤلفین آدی گرانت 37 نفر می باشند .

پیروان دین سیک برای کتاب گرانت اعتبار مطلق قائلند . آنها چنان ا را تعظیم و تکریم می نمایند که شبیه به نوعی بت پرستی است .

رایجترین نامی هم که روی ان گذاشته اند گرانت صاحب به معنای " کتاب خدا " است .

در حقیقت ، در معبد اصلی سیک ها در" آمریتسار" با وجودی که کعبد از وجود تصاویر و مجسمه ها خالی است و به کلی وقف خدای واحد است ، این اعتقاد وجود دارد که وعی نمایش مرئی خدای نامرئی در کتاب مقدس به چشم میخورد .در حقیقت کتاب گرانت ، خدای واقعی معبد است و با ان بگونه ای برخورد می شود که گویی یک وجود متشخص الهی است . هر روز صبح آن را در پارچۀ زربفت گران قیمتی می پوشانند و با احترام زیاد روی سریر کوتاهی زیر یک سایبان جواهرنشان قرار می دهند .

غروبها نیز آنرا برای استراحت در تختخوابی طلایی در یک اتاق مقدس ، که با انواع چفت و بست ازهرگونه تجاوز دنیوی محفوظ می شود قرار می دهند .

در طرف دیگر معبد نسخۀ دیگری از این کتاب را در تمام اوقات شبانه روز ، در روز و هر ماه و هر سال مرتبا با صدای بلند می خوانند .

اینکار را عده ای از مقامات معبد به ترتیب و بیدرنگ انجام می دهند . در میان این سرودها علاوه بر تعلیمات دیگر این سرود هم هست :

" چرا کسی را بپرستی که متولد می شود و می میرد ، خدای واحد را بپرست که دریا و زمین را فرا گرفته است " .

 

متون مقدس دین کنفوسیوسی : کتب کلاسیک و غیر آن :

نخستین گروه از متون مقدس دین کنفوسیوسی که احتمالا 5 یا 6 متن قدیمی بوده و در حقیقت تنها همین ها را می توان به خود کنفوسیوس نسبت داد ، همگی تالیفاتی هستند که مشهور است کنفوسیوس آنها را ویراستاری و یا مقابله کرده است . در واقع تنها یکی از این متون است که اصالت دارد و ان کتاب چون چیو یا " بهار و خزان " است که در حقیقت صرفاً شرح وقایع ایالت محلی خود او به نام ایالت لو است .

گروه دوم با نام چهارکتاب سوشو ، متونی هستند که پیروان گوناگون بلافصل یا بعدی او دربارۀ شخص او و یا نظریاتش تألیف کرده اند .

1 ) پنج یا شش متن باستانی قانونی :

: قانون تاریخ ( شو کینگ ) : مروری بر تاریخ چین .

: قانون شاعری ( شی کینگ ) : یک جُنگ دینی و دنیوی .

: قانون تغییرات ( آی کینگ

/ 0 نظر / 488 بازدید